Páginas

martes, diciembre 06, 2011

Gestió de peticions d'addicio i modificació del contingut de snomed CT

Guia publicada per l'oficina d'estandards i interoperabilitat
Gestió de peticions d'addició i modificació del contingut de SNOMED CT