Páginas

miércoles, febrero 15, 2012

Guia dels perfils IHE per Radiologia publicat per la oficina d'estandards


La oficina d'estandards i interoperabilitat ha publicat un informe dels perfils IHE per radiologia als entorns intra-hospitalaris.


Aquests perfils de IHE defineixen con s'ha d'integrar els sistemes de radiologia amb el reste de sistemes del hospital.
L'informe esta disponible a: www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3477/resumperfilradiologicihev1-2.pdf